Zásady práce s vašimi údaji

Jsme Librity digital s.r.o., IČO 19190387, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha a jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 382569/MSPH.

Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail: matej@librity.cz

V naší společnosti zpracováváme některé osobní údaje, o tomto zpracování se můžete dočíst v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje hlavně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

  • Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře, e-mailu nebo jiné zprávy

Pokud jste se zapsali na náš waitlist, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám předáte, hlavně prostřednictvím formuláře, e-mailu nebo jiného komunikačního kanálu. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, váš dotaz, případně další údaje, které nám vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. 

Z jakého důvodu?

  • Newsletter 

Pokud se nám zapíšete na waitlist, můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich newsletterů.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. V případě, že jste jsi od nás nakoupili nějaké produkty, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázala.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky po udělení souhlasu nebo od poslední koupě našich produktů či služeb. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: dev@librity.cz

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou, protože nám pomáhají s chodem naší společnosti. 

Jsou to:

  • poskytovatel e-mailingové služby - SendGrid

Vaše osobní údaje zůstávají na území Evropské unie.

III. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud máte k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese: matej@librity.cz.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k profilování, ani automatizovanému rozhodování.

Nařízení GDPR ti dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžeš požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máš právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 


Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.